صفحه اصلی

‌مرکز تحقیقات کاربردی بیوفوتونیک با تمرکز بر سه لاین تحقیقاتی پزشکی ترمیمی، نانوبیوتکنولوژی و فوتودینامیک تراپی پس از اخذ مجوز از سوی معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی در سال ۱۳۹۳ راه‌اندازی شده است. این مرکز با رویکرد میز آزمایشگاه تا بالین بیمار با ارائه محصول دانش محور در تلاش است تا بتواند گامی مؤثر در راستای افزایش سلامت جامعه بردارد.