درباره مرکز

مرکز تحقیقات کاربردی بیوفوتونیک واحد علوم و تحقیقات با هدف تکمیل چرخه پژوهش در حوزه علوم زیست‌پزشکی در گذار دو سویه ترجمان دانش با رویکرد میز آزمایشگاه تا بالین بیمار جهت دستیابی به محصول دانش‌محور با تمرکز بر سه حوزه نانوبیوتکنولوژی، فتودینامیک تراپی و پزشکی ترمیمی به بهره‌برداری رسید.

از اینرو دو هدف اصلی تولید نانوذراتی که به طور هدفمند و هوشمند در درمان سرطان عمل کرده به طوری که با ورود به سلول و پس از تحریک با لیزر و یا امواج رادیویی مرگ سلول سرطانی را ایجاد می‌کنند و نیز تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های عصبی برای استفاده در بیماری‌های دژنراتیو عصبی، در دست پیگیری مرکز تحقیقات کاربردی بیوفوتونیک است.

همچنین این مرکز بستری مناسب برای دانشجویان و اعضای هیات علمی جهت انجام پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله دکتری فراهم می‌سازد.

توسعه کیفی و کمی مقالات ISI و علمی-پژوهشی، ارتقاء کیفی محصولات دانش‌محور و همچنین معرفی محصولات جدید قابل ارائه به بازار، اخذ طرح‌های تحقیقاتی برون دانشگاهی، افزایش تعداد کارگاه‌های آموزشی، ارتقاء سطح رتبه مرکز در سطح مراکز تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، راه‌اندازی هسته‌های فناور ، توسعه همکاری با مراکز صنعتی فعال در حوزه سلامت از مهمترین برنامه‌های سال ۱۳۹۸ این مرکز خواهد بود.

مرکز تحقیقات کاربردی بیوفوتونیک واحد علوم و تحقیقات در ساختمان آزمایشگاهی شیخ بهایی مستقر شده است.